سویت شماره 14
امکانات: سوییت همکف 70متری
قیمت: توافقی تومان
توضیحات:

میدان ابوذر