سویت شماره 13
امکانات: یکخواب 85متری طبقه اول میدان ابوذر
قیمت: توافقی تومان
توضیحات: