سویت شماره 12
امکانات: طبقه اول یکخواب 85متری میدان ابوذر
قیمت: توافقی تومان
توضیحات: